INDUSTRIREPARATIONER, service & åtgärd

PANNINSPEKTIONER

Vi utför panninspektioner inom industri och värmeverk på ånga och hetvattenpannor. Vi har stor erfarenhet av Fastbränslepannor, olja/gas med varierande tekniker såsom Rosterpannor, CFB, FB, Eldrörspannor mm. 


Ett bra utvecklat underhåll är en förutsättning för optimal driftsäkerhet, oavsett vilket bränsle och förbränningsteknik man har. Panninspektioner har här en central och viktig roll vilket vi kan bistå med.


Inspektionerna omfattar:
• Okulär kontroll
• Tjockleksmätning med ultraljud
• Foto för dokumentation
• Väl genomarbetad inspektionsrapport

besiktningar

Vi utför kompletta besiktningar med utredningar, åtgärdsförslag och utförande för optimal drift.

industrireparationer

tjänster

Våra tjänster omfattar:

 • projektledning
 • tillverkning
 • konstruktion
 • panninspektioner
 • ombyggnationer av pannor
 • pannreparationer
 • industrireparationer
 • pannbesiktning
 • pannor
 • industrimontage
industrireparationer

VÅRA UPPDRAGSGIVARE

Vi anlitas av:

 • industrier
 • pappersbruk
 • kommunala kraftverk & värmeverk
Välkommen att kontakta oss