REPARATION av pannor för hållbar driftsäkerhet

VÄLKOMMEN TILL LARS TAPPER CONSULTING AB

Vi utför reparation av pannor och panninspektioner inom industri och värmeverk på ånga och hetvattenpannor för industri och kommunala verksamheter runt om i landet.


Vi har stor erfarenhet av fastbränslepannor, olja/gas med varierande tekniker såsom Rosterpannor, CFB, FB och Eldrörspannor med flera.


Oberoende av vilket bränsle och förbränningsteknik man valt så är ett bra utvecklat underhåll en förutsättning för säker och problemfri drift där panninspektioner har en central roll. Drift och underhåll, service & reparationer, besiktning & åtgärd, tillverkning och montering. 


Allt under ett tak med Lars Tapper Consulting AB.

Till våra tjänster

Lars Tapper Consulting AB
Mårdvägen 20, 433 70 SÄVEDALEN

Telefon 072 234 12 74

E-mail larsltc@gmail.com

Professionella hemsidor av: